Anvendelsesvilkår

Vi beder dig venligst om, at du omhyggeligt læser anvendelsesvilkårene for brug af Fellow Finances websted nedenfor. Ved at besøge Fellow Finances websted, accepterer du automatisk at være bundet af følgende vilkår. Forskellige dokumenter og sider kan indeholde yderligere vilkår end dem, som er nævnt nedenfor.

Anvendelsesvilkår for Fellow Finances lånetjeneste

Virksomhed som skal finansieres:

Person som skal finansieres:

Investor:


Fellow Finance Plc – crowdfunding- og P2P-lånetjeneste.

www.fellowfinance.dk er et websted som opretholdes (organisationsnummer 2568782-2)(”Fellow Finance”) af Fellow Finance Plc. Fellow Finance er et aktieselskab grundlagt af finsk lovgivning. Deres hovedkontor ligger på Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki. Fellow Finance tilbyder formidling af P2P-lån, og lånbaseret crowdfunding for virksomheder gennem sin webtjeneste. Fellow Finance tilbyder ikke investeringstjenester som angivet i loven om investeringstjenester.

Anvendelsen af Fellow Finances produkter, software og websted (herefter samlet refereret som "Tjenester"), er baseret på en aftale indgået mellem dig og Fellow Finance.

Formålet med tjenesten er at opretholde en service, hvorigennem virksomheder kan finde investorer for lånbaseret crowdfunding, eller personer kan finde investorer til P2P-lån ("Investor"), og investorer kan finde virksomheder og/eller personer. Virksomhederne, personerne og investorerne er fælles betegnet som "Du" i vilkårene. Du kan registrere dig hos tjenesten enten som person, virksomhed og/eller investor.

Medmindre der udtrykkeligt og skriftligt er aftalt med Fellow Finances, indgår disse vilkår altid i aftalen som du har indgået med Fellow Finance. Disse vilkår er herefter refereret som "Generelle vilkår". De generelle vilkår og betingelser inkluderer integritetspolicen ("Integritetspolice"), som er tilgængelig på Fellow Finances hjemmeside og indeholder principper, under hvilke Fellow Finance kan anvende dine oplysninger, og en police vedrørende håndteringen af kundeaktiver.

Udøver ovenstående, indeholder din aftale med Fellow Finance aftalelsesvilkårene (fx Gældsbrevet og dens generelle vilkår), der gælder for tjenesterne, afhængigt af hvilken af tjenesterne du anvender. Alle disse er refereret nedenfor som "Tjenestevilkår". Tjenestevilkårene, der gælder tjenesterne, kan enten læses i tjenesten eller i forbindelse med anvendelsen af tjenesten.

Disse generelle vilkår, sammen med tjenestevilkårene, udgør en bindende aftale mellem dig og Fellow Finance relateret til din anvendelse af tjenesten. Det er vigtigt, at du læser disse grundigt. Denne juridiske aftale er herefter refereret som "Vilkår". Hvis der er uoverensstemmelse mellem tjenestevilkårene og de generelle vilkår, skal tjenestevilkårene for hver tjeneste have prioritet.

Godkendelse af vilkårene

Du skal først acceptere vilkårene for at kunne anvende tjenesten. Du kan ikke anvende tjenesten, hvis du ikke accepterer vilkårene. Når du accepterer vilkårene eller de generelle vilkår, accepterer du også integritetspolicen. Du kan acceptere vilkårene ved at klikke på Accepter eller Accepter Vilkår, hvis Fellow Finance har aktiveret denne mulighed for dig i sin tjeneste, eller direkte ved at anvende tjenesterne. I dette tilfælde, forstår og accepterer du, at Fellow Finance anser din anvendelse af tjenesterne, som en accept af vilkårene fra det øjeblik du begynder at anvende dem.

Du kan ikke anvende tjenesterne eller acceptere vilkårene, hvis (a) Du ikke har juridisk kapacitet til at indgå bindende aftaler med Fellow Finance, eller (b) Du er forhindret af finsk lov, eller af love fra andre lande, herunder det land hvor du bor eller er medborger i, og det land hvorfra du anvender tjenesterne og hvorfra du modtager tjenestene. Inden du forsætter, anbefaler vi, at du udskriver og gemmer en kopi af de generelle vilkår for arkivering.

Kundekonto

Du kan anvende webtjenesten uden at oprette en kundekonto. Du skal dog oprette en kundekonto for at kunne: Se mere detaljerede informationer om personer og/eller virksomheder, som leder efter finansiering, deltagelse i P2P-lån og/eller lånbaseret crowdfunding i tjenesten, eller sende en finansieringsansøgning.

Du kan oprette en kundekonto i tjenesten ved at indsende de anmodede informationer. På grund af lovgivningen, skal du besvare spørgsmål om dine investeringsaktiver, deres oprindelse og kundeidentifikation, når du opretter en kundekonto. For at kunne anvende kundekontoen, skal du først identificere dig selv elektronisk eller på en anden måde, som vi kan kræve, og acceptere vilkårene for tjenesten (Lov om detektion og forhindrelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme). Du er personlig ansvarlig for, at de oplysninger du har indsendt er aktuelle, korrekte og komplette. Du forpligter dig til at opdatere eventuelle ændringer i oplysninger i vores tjeneste.

Anvendelse eller forsøg på at anvende tjenesten til kriminelle eller uetiske formål, eller anden forsætlig misbrug af tjenesten, eller bevidst eller utilsigtet overtrædelse af love eller forordninger og eventuelle forsøg på at gøre det;
Stjæle, ændre, vise eller slette en anden brugers oplysninger;
Misbrug eller forsøg på at misbruge tjenesten;
Overførsel af anvendelsen af tjenesten fra en anden bruger eller kundekonto, til en anden uden Fellow Finances samtykke, eller handlinger som er i strid med Fellow Finances regler og retningslinjer; eller
Uautoriseret deling eller download af indhold som ejes af en anden; eller
Deling af fejlagtige, falske, vildledende, uetiske eller forulempende informationer eller manglende betaling af en investering; eller
Uautoriseret kopiering, redigering eller deling af informationer på Fellow Finances websted; eller
Download eller installering af virus eller anden skadelig kode eller forsøg på at gøre det; eller
Kommunikation med andre brugere med et kriminelt eller skadeligt formål; eller anden tilsvarende handling er strengt forbudt og kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af kundekontoen.

Tjenester, der tilbydes af Fellow Finance og deres tilgængelighed

Fellow Finance kan have datterselskaber og filialer over hele verden ("Datterselskaber og Filialer"). Nogle gange tilbyder disse virksomheder deres tjenester på vegne af Fellow Finance. Du forstår og accepterer, at datterselskabet og filialer har ret til at tilbyde tjenester til dig.

Du forstår og accepterer, at formularen og naturen af tjenesterne som Fellow Finance tilbyder, kan ændres fra tid til anden uden en særskilt meddelelse til dig. Vilkårene kan også ændre sig og Fellow Finance anbefaler, at du kontrollerer gyldige vilkår fra tid til anden. Du vil blive underrettet om væsentlige ændringer af vilkår på vores hjemmeside.

Som en del af det kontinuerlige udviklingsarbejde, forstår og accepterer du, at Fellow Finance kan opsige eller afbryde udbuddet af tjenesterne (eller egenskaberne i tjenesterne) til dig eller brugerne, udelukkende efter eget skøn uden at give dig en særskilt meddelelse om dette. Du kan til enhver tid ophøre anvendelsen af tjenesterne uden at underrette Fellow Finance om det.

I overensstemmelse med loven om detektion og forhindrelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, har Fellow Finance kunde due diligence. Du accepterer og forstår, at Fellow Finance kan anmode dig om at videregive oplysninger om dig selv, for at overholde sin lovlige due diligenceforpligtelse. Du forstår og accepterer også, at hvis du ikke giver korrekte og fuldstændige informationer til opfyldelsen af due diligenceforpligtelsen, kan Fellow Finance forhindre anvendelsen af tjenesterne eller begrænse dem, fx ved at fryse dine aktiver som er genstand for en forretningstransaktion, for at få de nødvendige oplysninger.

Du forstår og accepterer, at hvis Fellow Finance forhindrer adgang til din kundekonto, kan du nødvendigvis ikke komme ind på tjenesterne, dine brugerinformationer eller andet indhold, der er tilgængeligt på din kundekonto.

Du forbinder dig til, at kun anvende tjenesterne til det formål, der er tilladt i henhold til vilkår og betingelserne, love eller bestemmelser i gældende stater, eller generelt godkendte praksis- eller retningslinjer. Du forbinder dig til at ikke udenom anvende (eller forsøge at anvende) nogen af tjenesterne, men kun anvende brugergrænsefladen der leveres af Fellow Finance, medmindre du har indgået en seperat aftale, som giver dig ret til det. Du forbinder dig til, at ikke indgå i nogen aktiviteter, der kan afbryde eller forstyrre tjenesterne (eller servere og netværk, der er forbundet med tjenesterne).

Medmindre du udtrykkeligt og skriftligt har aftalt noget andet med Fellow Finance, forbinder du dig til at ikke reproducere, kopiere, bytte eller sælge tjenesterne til noget formål. Du er dog fri til at anbefale tjenesten til andre.

Personer, virksomheder og investorer er eneansvarlige for offentlig rapportering relateret til deres finansiering og investeringer samt for betaling af skatter og tilhørende afgifter.

Du accepterer, at du er eneansvarlig (og at Fellow Finance ikke er ansvarlig for dig eller nogen anden tredje part) for overtrædelse af alle dine forpligtelser i henhold til vilkårene eller konsekvenserne af sådan overtrædelse (inklusiv tab eller skade som Fellow Finance måtte pådrage sig).

Tjenesterelaterede gebyrer og omkostninger

Anvendelsen af Fellow Finances webtjeneste er gratis. Omkostningerne og gebyrerne for tjenesten er angivet i Fellow Finances prisliste, som er tilgængelig i tjenesten.

Indspilning af samtale

For at verificere opgaver, skal Fellow Finance indspille telefonsamtaler med kunder der drejer sig om formidlingen af lån. Samtaleindspilningerne beholdes i to år, eller så længe som er nødvendigt for at opfylde rettighederne eller forpligtelserne relateret til tjenesten.

Sikkerhed for din adgangskode og kundekonto

Du accepterer og forstår, at du er ansvarlig for sikker brug, opbevaring og fortrolighed af de adgangskoder du bruger til at få adgang til tjenesten. Du accepterer, at du er alene ansvarlig mod Fellow Finance for alle dine handlinger, der finder sted på din kundekonto. Korrekt indtastede identifikationsoplysninger svarende til din signatur, og du accepterer, at alle forpligtelser og andre udtryk af vilje gjort i dit navn i tjenesten, er bindende for dig og virksomheden som du repræsenterer.

Hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din adgangskode eller kundekonto, forbinder du dig straks til at kontakte Fellow Finance om dette. Du forpligter dig også til at ændre din adgangskode, hvis du har anledning til at mistænke, at det er havnet i forkerte hænder.

Indhold af tjenester

Du forstår, at alt indhold (som datafiler, skreven tekst, software, lydfiler eller andre lyde, fotografier, videoer og andre billeder) du har adgang til, som en del af tjenesten eller i forbindelse med anvendelsen af tjenesten, og aktualitet, korrekthed og nøjagtigheden af sådanne informationer, er under eget ansvar af personen, virksomheden eller investoren hvorfra indholdet stammer fra. Alle sådanne informationer er herefter henvist til ”Indhold”.

Du er medvidende om, at indholdet præsenteret til dig, inkluderer arbejdet genereret af tjenestens brugere, annoncer der vises i tjenesten eller sponsoreret indhold i tjenesten, kan være beskyttet af immaterielle rettigheder, som ejes af brugerne af tjenesten, sponsorer eller annoncører. Du må ikke redigere, leje, låne, sælge eller distribuere indholdet, eller skabe værker der stammer fra indholdet, medmindre du har aftalt andet særskilt om dette skriftligt med Fellow Finance eller ejeren af indholdet.

Fellow Finance forbeholder sig retten til (men er ikke forpligtet til) at forhåndskontrollere, vise, markere, filtrere, redigere, afvise eller fjerne noget eller alt indhold fra tjenesten, uden at informere dig om dette særskilt.

Du accepterer, at du er alene ansvarlig (og at Fellow Finance ikker er ansvarlig for dig eller nogen anden tredje part) for alt indhold som du opretter, downloader, formidler, viser eller på anden vis præsenterer, når du anvender tjenesterne, og dermed også for konsekvenserne af dine handlinger (inkluderet tab eller skade, som Fellow Finance måtte pådrage sig). Du forstår også, at Fellow Finance ikke er ansvarlig for indhold skabt, downloadet, formidlet eller fremvist af andre brugere eller korrektheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger præsenteret i den.

Du forsikrer dig, at du har de nødvendige rettigheder til at bruge alt indhold, som du har skabt, downloadet, formidlet, vist eller på anden vist præsenteret på den måde og område du anvender det. Du forsikrer også, at det nævnte indhold er aktuelt, fuldstændigt, korrekt og præcist, og at publikationen af indholdet ikke er forbudt eller begrænset af loven eller officielle bestemmelser, og ikke er imod god praksis og fornærmelse.

Brugerrettigheder til indhold tildelt af dig

Du beholder ophavsret og andre rettigheder i din besiddelse til det indhold som du sender, publicerer eller viser i eller gennem tjenesten. Ved at sende, publicere eller vise indhold, giver du Fellow Finance en kontinuerlig, uigenkaldelig, global, omkostningsfri og ikke-eksklusiv licens til at reproducere, tilpasse, redigere, oversætte, publicere, præsentere offentligt, vise offentligt og distribuere noget indhold som du leverer, sender eller viser i eller gennem tjenesterne. Licensens eneste formål er at give Fellow Finance tilladelse for at vise, dele eller markedsføre tjenesterne. Fellow Finance publicerer ikke oplysninger om dig, som er personligt og udtrykkeligt markeret som fortroligt, med undtagelse af informationer som behøves for anvendelsen af tjenesterne.

Du bekræfter og forsikrer Fellow Finance, at du har alle nødvendige rettigheder, tilladelser og tilstand til at overdrage de ovennævnte brugerrettigheder til indholdet.

Afslut dit kontraktforhold

Hvis du ønsker, kan du opsige vilkårene for tjenesten og alle aftaler, medmindre andet er aftalt, ved at indgive en skriftlig meddelelse om opsigelsen med en opsigelsesperiode på en (1) måned.

UDELUKKELSE AF GARANTIER

Intet i disse vilkår tager bort eller begrænser Fellow Finances garantier eller forpligtelser for tab, der ikke kan udelukkes eller begrænses lovligt. Visse stater tillader ikke fjernelse af specifikke garantier eller vilkår, eller fjernelse af begrænsning af forpligtelser med hensyn til tab eller skade som følge af uagstomhed, kontraktbrud, overtrædelse af indirekte vilkår eller midlertidig eller indirekte skade. Derfor er du kun underlagt for juridske begrænsninger, der gælder i din stat, og Fellow Finances ansvar er begrænset til det minimumsbeløb, som er angivet i loven.

Du forstår og accepterer, at du bruger tjenesterne under eget ansvar og, at tjenesterne er tilbudt til enhver tid. Du har ansvar for korrektheden, nøjagtigheden, tilstrækkeligheden og aktualiteten af de oplysninger, som du har angivet. Fejlskrivninger og tilsvarende fejl er under eget ansvar. Hvis du for eksempel skriver det forkerte kontonummer til udbetaling af midler, vil Fellow Finance ikke være ansvarlig for ethvert tab, som du måtte pådrage dig som et resultat af dette.

Fellow Finance garanterer ikke, at din anvendelse af tjenesterne passer til dine krav; at din anvendelse af tjenesten er kontinuerlig, sikker eller pålidelig, eller at du altid har adgang til tjenesten; informationen du modtager som følge af brugen af tjenesten, er korrekt eller pålidelig; eller at fejl i driften eller funktionaliteten hos den software der tilbydes til dig som en del af tjenesterne, repareres. Alt materiale som du har downloadet eller på anden måde opnået, når du bruger tjenesterne, er under eget ansvar, og du derudover er alene ansvarlig for eventuelle skader eller tab af information, som downloadingen af ovenstående materialer kan medføre på computerens software eller anden enhed. Ingen rådgivning eller information modtaget fra eller gennem Fellow Finance eller tjenesterne, enten mundtligt eller skriftligt, udgør en garanti der ikke er nævnt i vilkårene.

Derudover afstår Fellow Finance fra alle udtrykkelige og indirekte garantier og vilkår, der gælder til et specifikt formål og ukrænkelighed, inklusiv men uden begrænsning til de indirekte garantier og handelsvilkår.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Du forstår og accepterer, at Fellow Finance og dets datterselskab ikke er ansvarlige for dig; for nogen direkte, indirekte, umiddelbare eller følgeskader, som du måtte pådrage dig. Dette inkluderer blandt andet ikke opnået gevinst (uanset om årsagen til denne ikke opnåede gevinst var direkte eller følge af) tab af omdømme eller goodwill, tab af information, anskaffelsesomkostninger af erstattende produkter eller tjenester og andre immaterielle tab; for nogen umiddelbare eller følgeskader eller tab du kan pådrage dig, inklusiv tab eller skade fordi du har stolet på fuldstændigheden, nøjagtigheden eller eksistensen af annonceringen som vises i tjenesterne, eller for skade du kan pådrage dig som et resultat af forholdet eller forretningstransaktionen mellem dig og annoncør eller sponsor, hvis annoncer vises i tjenesterne; indholdet der downloades af brugeren er utilstrækkeligt, forkert, ufuldstændigt eller forældet.

Fellow Finance foretager ændringer i tjenesterne eller annullerer permanent eller midlertidigt suspendering af tjenesterne (eller dele deraf); hvis indhold eller information i tjenesten forstyrres, ødelægges, beskadiges eller ikke kan gemmes; du forsømmer at indsende aktuelle kontooplysninger til overførsel eller returnering af investerede aktiver; eller du forsømmer at holde din adgangskode eller brugernavn sikkert og fortroligt.

Du er personlg ansvarlig for al din anvendelse af tjenesten, inkluderet, uden begrænsning, de investeringer som du har foretaget gennem tjenesten. Deltagelse i finansiering af personer og/eller virksomheder, er brugerens egen beslutning. Offentliggørelse af finansieringsansøgningen betyder ikke, at Fellow Finance vil anbefale det relevante investeringsmål til dig eller, at Fellow Finance bør overveje investeringsmålene godt. Du forsikrer, at du træffer investeringsbeslutningen udelukkende baseret på de oplysninger, der præsenteres i forbindelse med finansieringsansøgningen på webstedet.

Cookies

Vi anvender cookies på webstedet for at forenkle anvendelsen af dem, og for at overvåge anvendelsen af anonyme brugere og hvordan de anvendes. Dette er en almindelig praksis på mange websteder. Cookies er små tekstfiler, som webstedet gemmer på din hardware, når du besøger siden. Cookies gemmer oplysninger om din anvendelse af websteder, og din måde at anvende dem på. Cookies bruges ikke til at identificere personer.

Du kan frit håndtere og/eller slette cookies.

Ændringer af vilkårene

Fellow Finance kan ændre de generelle vilkår eller tjenestevilkårene fra tid til anden. Når ændringer er foretaget, vil Fellow Finance uploade en ny version af de generelle vilkår på sin webtjeneste og/eller websted.

Du forstår og accepterer, at anvendelsen af tjenesterne efter ændringer af de generelle vilkår og tjenestevilkår, anses for at være en accept af de opdaterede generelle vilkår og tjenestevilkår.

Generelle juridiske vilkår

Hvis ikke andet er aftalt, udgør vilkårene mellem dig og Fellow Finance og regulerer din anvendelse af tjenesterne. Vilkårene erstatter alle tidligere tilsvarende aftaler vedrørende tjenesterne mellem dig og Fellow Finance.

Du accepterer, at Fellow Finance kan sende kundemeddelelser, inklusiv underrettelser om ændringer af vilkårene, via e-mail, telefon eller post, eller ved at vedhæfte en underrettelse til tjenesterne.

Du accepterer, at hvis Fellow Finance ikke opfylder eller gennemfør en ret eller retsmiddel inkluderet i vilkårene eller angivet i en gyldig lov, bør dette ikke anses for at være en formel afkald fra Fellow Finances rettigheder, og at nævnte rettigheder og retsmidler fortsat vil være tilgængelige for Fellow Finance.

Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion fastslår, at nogen af bestemmelserne i disse vilkår er ugyldige, kan bestemmelsen fjernes fra vilkårene uden, at dette påvirker de resterende bestemmelser i vilkårene. De resterende bestemmelser i vilkårene forbliver gyldige og håndhæves.

Du anerkender og accepterer, at Fellow Finances datterselskaber anses for at være modtagere af disse vilkår, og at sådanne datterselskaber har ret til at stole på en bestemmelse i vilkårene, der giver dem rettigheder og direkte håndhæve disse vilkår. Som tredjepart, kan andre parter end de nævnte datterselskaber, ikke være modtagere baseret på vilkårene. Dansk lov anvendes på forholdet mellem dig og Fellow Finance, med undtagelse af dets bestemmelser vedrørende valg af lov. Du og Fellow Finance aftaler, at du udelukkende vil behandle emner relateret til vilkårene til domstolen i København, Danmark. Du accepterer, at på trods af ovenstående, har Fellow Finance ret til at ansøge om foreløbige forholdsregler (eller tilsvarende presserende retsmidler) i alle jurisdiktioner.

Advarsel for risici forbundet med investeringer

Investeringer i gældspapirer indebærer altid risici som tab af kapital, dårlig likviditet og debitorens insolvens. Læs venligst følgende inden du investerer i investeringsmål.

Vi anbefaler, at du altid undersøger investeringsmålene omhyggeligt, opdeler dine risici ved at decentralisere investeringer i flere investeringsmål, der repræsenterer forskellige kreditkategorier, og endda balancere dine investeringsportefølje med højere likviditetsinvesteringer.

Invester aldrig mere end hvad du er parat til at tabe. Opdel risiciene ved at decentralisere din investeringsportefølje.

Risici relateret til gældsbrev

En virksomhed og/eller person, der finansieres med hjælp af gældsbreve, betaler månedlig rente for investeringen, eller som aftalt under hele låneperioden og efter låneperiodens udløb, får hele det lånte kapital eller som månedlige afbetalinger, til eksempel, der kan være aftalt. Fellow Finance eller nogen anden part, er under ingen omstændigheder ansvarlig for solvensen for virksomheden eller personen, der skal finansieres, så investoren kan miste den investerede kapital. Gældsbreve er højrisiko investeringsmål.

Virksomheden og/eller den person, der skal finansieres, kan ikke nødvendigvis opretholde sin solvens under hele låneperioden, så det er muligt, at de ikke kan tilbagebetale deres gæld baseret på vilkårene i gældsbrevet. I det værste scenario, holder investoren da positionen som en konkurskreditor, og kan ikke nødvendigvis inddrive hele den lånte kapital. Virksomheden og/eller personen, der skal finansieres, kan heller ikke have tilstrækkelige aktiver til at betale renter. Investoren er personligt ansvarlig for sin investeringsbeslutning, og ingen vil kompensere for de tab, der måtte opstå som følge af dårlig fremgang for virksomheden og/eller personen, der skal finansieres.

Likviditet betyder udskiftelighed med penge. De crowdfundinglån og P2P-lån, der formidles via tjenesten, er ikke værdipapirer i henhold til værdipapirloven, uden gældsbrev som angives i gældsbreveloven. Gældsbreve kan overføres, det vil sige sælges til en anden investor i Fellow Finances tjeneste. Selv om der findes et eftermarked, betyder det ikke, at investor kan overføre gældsbrevet til en ny investor i midten af låneperioden.

Gældsbreve er normalt usikre. Det betyder, at hvis virksomheden bliver insolvent, er der ingen garanti for sikkerhedstillelse af den investerede kapital eller den ubetalte rente, men investoren kan miste sin investering. I tilfælde af insolvens, er sikret gæld og andre fordringer, udbetalt før usikrede gældsbreve, og i prioritetsordningen for fordringsejere, er ejeren af et usikkert gældsbrev i den svageste position.

Investoren står over for risikoen for tidlig tilbagebetaling af gælden. Virksomheden og/eller personen, der skal finansieres, kan tilbagebetale kapitalen den har lånt, til enhver tid inden udgangen af låneperioden, og investoren kan ikke benægte dette. Lånesrenten er altid aftalt på forhånd, og ændringer som sker i almene renter påvirker ikke beløbet.

Valutarisiko indebærer effekterne af valutasvingninger på værdien af din investering. Når du investerer i et gældsbrev som udstedes i en anden valuta end DKK, er du udsat for valutarisiko. Derudover, afhængigt af din betalingsmetode, kan din bank tage et valutakursgebyr baseret på deres prisliste.

Fortolkning

I tilfælde af en anden fortolkning af teksten i denne aftale på finsk, svensk og dansk, skal den finske formulering være afgørende.