Bevaring af kundeaktiver

Dette inkluderer informationer om, hvordan Fellow Finance Plc forvarer kundemidler på bankkontoen helt adskilt fra virksomhedens egenkapital. Kundeaktiverne er kundernes, det vil sige investorernes indsatte kontantmidler i Fellow Finance-tjenesten.

Fellow Finance Plc adskiller sin egen virksomheds aktiver og kundernes midler fra hinanden. Vedligeholdelse og behandling af kundernes økonomiske ressourcer på Fellow Finances kundekonto, er ordnet på en pålidelig måde. Kundehåndterings- og bogføringssystemet hos Fellow Finance PLC sikkerhedsstiller, at kundens aktiver til enhver tid, kan separeres fra virksomhedens egne midler og andre aktiver. Samtidig opretholder Fellow Finance i sit kundehåndteringssystem et register over P2P-investeringer foretaget af sine kunder og de investerede kontantressourcer, samt investorernes modparter, det vil sige låntagerne. Kundemidlerne og deres forandringer, kan overvåges på en pålidelig og konsekvent måde, både sammenlagt og i de individuelle tilfælde med hver kunde i Fellow Finance tjenesten.

Kundeaktiver

Med kundeaktiver menes pengene som kunder har overført til kundekontoen, der forvaltes af Fellow Finance til P2P-låneinvesteringer samt de rente- og låneafbetalinger, som kunderne får fra P2P-lån og andre betalinger, som fås baseret på kundernes aktiver.

Fellow Finances kundeaktiver er forvaret i kundemidler-kontoer, der forvaltes af Fellow Finance til kunden. Fordeling af midler til kunderne sker gennem Fellow Finances system. Systemet matches dagligt med kontooplysningerne. Kundespecifikke kontobalancer opdateres i Fellow Finances tjeneste, hvorfra kunderne kan følge beløbene og se sine aktiver i realtid.

Kundekontoen findes i bankerne og adskilles fra Fellow Finances egenkapital i virksomhedens konto, ved at betegne kontoen som kundekonto. Afhængigt af kunden, er alle aktiver opdelt i Fellow Finances eget system. Som følge heraf, er midler separeret fra Fellow Finances egne og kundemidler.

Overvågning

Fellow Finance Plc er en autoriseret betalingsinstitution reguleret af det finske finanstilsyn. Med denne licens kan Fellow Finance agere som finansiel serviceudbyder. Fellow Finance kan for eksempel tilbyde betalingskonti til deres kunder, udføre ordrebetalinger, modtage kundekapital samt agere som mellemmand ved person til person lån og crowdfunding.

Fellow Finance® er et registreret varemærke tilhørende Fellow Finance Plc. Fellow Finance blev stiftet i år 2013 og vores hovedkontor er placeret i Helsinki, Finland.