Databeskyttelsespolitik

Fellow Finance værner om beskyttelsen af dine individuelle rettigheder og dine personlige oplysninger. Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, gemmer og deler personlige oplysninger. Indenfor Fellow Finance koncernen, er det Fellow Finance og/eller, det/de øvrige Fellow Finance virksomheder du har en relation til, som er personligt ansvarlig. Nærmere oplysninger om den/de ansvarlige for personoplysninger findes på vores websider.

Vi behandler personoplysninger af flere årsager. Når vi skriver "du" mener vi dig som kunde, potentiel kunde, medarbejder hos en kunde eller anden relevant person, autoriseret repræsentant, indehaver af visitkort, nærtstående person eller anden relevant person.

Denne databeskyttelsespolitik indeholder følgende:

1. Hvilke personoplysninger samler vi ind

Personoplysninger indsamles normalt direkte fra dig eller genereres i forbindelse med, at du anvender vores tjenester og produkter. Nogle gange kræves der yderligere informationer for at holde oplysningerne opdaterede og aktuelle eller for at kontrollere, at de indsamlede oplysninger er korrekte.

De personoplysninger vi indsamler kan opdeles i følgende kategorier:

Identificeringsoplysninger:

Personnummer og navn. Vi er forpligtet til at indsamle dokumentation af sådanne oplysninger, for eksempel i form af en kopi af dit pas, kørekort eller lignende, eller ved at identificere kunden elektronisk

Kontaktoplysninger:

Telefonnumre og adresser, inklusiv postadresse - for udenlandske adresser, også hjemland.

Økonomisk information:

Type af aftale, transaktionsoplysninger, kredit historie, forsikringshistorie.

Oplysninger som kræves i henhold til loven:

Oplysning om selvangivelse eller udenlandsk skatteregistreringsnummer, oplysninger der kræves for grundlæggende kundebevidsthed og bekæmpelse af pengehvidvaskning.

Særskilte kategorier af personoplysninger:

Eksempelvis sundhedsoplysninger, der er nødvendige for Fellow Finances forsikringsprodukter.

Personoplysninger, som vi muligvis kan indsamle fra dig:

Vi indsamler oplysninger, som du giver direkte til os. For eksempel som en ny kunde, beder vi dig om personoplysninger såsom navn, personnummer, e-mail adresse og telefonnummer samt indtægts- og gældsoplysninger, for at kunne tilbyde dig det produkt eller tjeneste du er interesseret i. Fellow Finance indsamler også oplysninger som du giver os, for eksempel gennem feedback eller anden interaktion i vores digitale kanaler. Derudover, kan samtaler og chat-samtaler med dig indspilles og registreres til verifikation af ordrer, dokumentation samt til kvalitets- og forbedringsformål. Af sikkerhedsmæssige årsager kan vi have kameraer i vores kontorer

Personoplysninger, som vi muligvis kan indsamle fra tredjepart:

Offentlige eller andre eksternt tilgængelige kilder: registre fra myndigheder (for eksempel folkeregister, skatteregistre, selskabsregistre og registre med retshåndhævende myndigheder), sanktionslister (hos internationale organisationer som EU og FN samt nationale organisationer som Office of Foreign Assets Control (OFAC) ), registre fra kreditoplsyningsselskaber og andre kommercielle informationsleverandører af oplysninger som politisk udsatte personer.

I forbindelse med betalinger indsamler vi oplysninger fra afsendere, banker, leverandører af betalingstjenester og andre.

Fra andre virksomheder i Fellow Finance koncernen eller andre virksomheder, som vi arbejder med.

2. Hvordan kan vi anvende dine personoplysninger og på hvilket lovlig grundlag

Vi anvender dine personoplysninger til at overholde retslige forpligtelser og aftaleforpligtelser, samt for at give dig tilbud og anden service.

Underskrive og administre service- og produktaftale (gennemførelse af aftale).

Hovedformålet med vores behandling af personoplysninger er at indsamle, kontrollere og behandle personoplysninger før og ved underskrivelse af en aftale med dig samt at dokumentere, administrere og udføre hvad der kræves for at gennemføre en aftale.

Eksempler på behandling for at genneføre en aftale:

Opfylde krav og forpligtelser i henhold til love, andre forfatninger eller beslutninger truffet af myndigheder og tilsynsmyndiheder (retslig forpligtelse)

Udover udførelsen af aftaler, behandler vi også personoplysninger for at overholde de forpligtelser vi har i henhold til love, regler eller myndighedsbeslutninger.

Eksempel på behandling som følge af retslige forpligtelser:

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse (berettiget interesse)

Personoplysninger behandles også i forbindelse med markedsføring og produkt- og kundeanalyser. Formålet med denne behandling er dels markedsføring, dels proces-, forretnings- og systemudvikling inklusiv testning. Vi gør dette for at forbedre vores produktudbud og optimere vores tilbud. Dette kan også omfatte profilering (se nedenfor).

Vi har en berettiget interesse i at anvende profilering i forbinde med for eksempel kundeanalyser til markedsføringsformål eller transaktionsovervågning for at opdage bedragerier.

Samtykke

Der findes tilfælde, hvor vi beder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger. Det kan for eksempel være ved behandling af oplysninger om betalingstransaktioner til markedsføringsformål, eller ved visse behandlinger af særskilte kategorier af personoplysninger. Samtykket vil indeholde informationer om den særskilte behandling. Hvis du har samtykket til behandlingen af dine personligoplysninger, kan du altid tilbagekalde samtykket.

3. Automatiseret beslutningstagning

Vi kan i visse tilfælde anvende os af automatiseret beslutningstagning, hvis det er tilladt efter lov eller anden forfatning, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at gennemføre en aftale, som for eksempel automatiserede kreditformidlinger og kreditbeslutninger i vores online kanaler. Du kan altid i stedet anmode om manuel beslutningstagning, udtrykke din mening eller bestride beslutninger som udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, hvis beslutningen skulle have retslige følger, eller på lignende måde, i betydende grad påvirke din situation.

4. Hvem kan vi sende dine personoplysninger til

Vi kan dele dine personoplysninger med andre, som for eksempel offentlige myndigheder, virksomheder i Fellow Finance koncernen, leverandører, betalingstjenester og forretningspartnere. Inden vi deler sådanne oplysninger, sikrer vi altid, at vi overholder de gældende fortrolighedsforpligtelser.

Når vi udfører tjenester og udfylder aftaler, skal vi nogle gange give oplysninger om dig. For eksempel, hvis du har bedt os om at overføre penge, skal vi give visse oplysninger om dig for at udføre denne overførsel.

Tredjeparter og Fellow Finance koncernselskaber

Når vi udfører vores tjenester, som eksempel en betaling, giver vi oplysninger om dig der behøves for at identificere dig og udføre opgaven eller opfylde aftalen sammen med de virksomheder, som vi samarbejder med. Dette kan for eksempel dreje sig om offentliggørelse ved anvendelse af sikre identifikationsløsninger i det pågældende land, og udveksling af oplysninger mellem finansielle modparter såsom betalingsmodtagere.

Vi giver også personoplysninger til myndighederne i det omfang, at vi har en retslig forpligtelse til at gøre det. Dette omfatter eksempelvis skattemyndigheder, politimyndigheder, fogeden og tilsynsmyndigheder i de pågældende lande.

Derudover leverer vi oplysninger med dit samtykke, eller hvis det er tilladt af loven eller anden forfatning, internt i Fellow Finance koncernen eller til andre virksomheder, som samarbejder med vores forretning (herunder korrespondentbanker, virksomheder der sælger vores finansierede produkter og forsikringsselskaber)

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

At forvare dine personoplysninger på en tryg og sikker måde, er en central del af, hvordan vi gør forretning. Vi har taget passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de oplysninger vi har mod tab, misbrug og uautoriseret adgang, afsløring, ændring og destruktion.

6. Dine rettigheder i at spørge om databeskyttelse

Som registreret person, har du rettighed til at spørge om de personoplysninger vi har på dig. Du har følgende rettigheder:

Din anmodning om at udøve dine rettigheder ovenfor, vurderes fra sag til sag ud fra rådende omstændigheder. Vær opmærksom på, at vi også kan bevare og anvende dine oplysninger, hvis det behøves for at overholde retslige forpligtelser, hævde et retsligt krav eller håndhæve vores aftale.

7. Cookies

Vi indsamler, behandler og analyserer oplysninger om anvendelsen af vores websider. Trafikdata er oplysninger knyttet til besøgende på websiden og oplysningerne, der håndteres i kommunikationsfeltet for at sende, distribuere eller gøre beskeder tilgængelige.

Vi anvender cookies og lignende teknik for at levere produkter og tjenester til dig, tilbyde et sikkert online-miljø, håndtere vores markedsføring og give dig en bedre online oplevelse, følge op på webstedets ydeevne samt gøre indholdet på vores websider mere relevant for dig. Informationerne anvendes ikke til at identificere individuelle besøgende, undtagen når det gælder kunder i Fellow Finances onlinetjeneste.

Du kan angive i webbrowserens indstillinger om du tillader eller ikke tillader cookies. Hvis du vælger at ikke tillade cookies, kan du stadig bruge vores websider og nogle tjenester, men anvendelsen af visse funktioner og dele af vores hjemmeside og tjenester kan være meget begrænset.

Læs mere om cookies i sidefoden på fellowfinance.dk.

8. Hvor længe behandler vi dine personoplysninger.

Vi gemmer dine oplysninger så længe det behøves til de formål, som de blev indsamlet og behandlet for, eller så længe som kræves ifølge love og andre forfatninger.

Dette indebærer, at vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at fuldføre en aftale, og så længe det kræves af gældende minimumskrav til lagringstider i love og andre forfatninger. I de tilfælde, hvor vi bevarer dine oplysninger til et andet formål end at fuldføre en aftale, fx med henblik på bekæmpelse af hvidvaskning af penge, bogføring og krav i henhold til kapitaldækningsregler, bevarer vi kun oplysningerne, hvis det er nødvendigt og/eller kræves for det pågældende formål i henhold til hvad som fremgår i respektive lov eller anden forfatning.

Kravene til lagringstider er forskellige i Fellow Finance koncernen, afhængigt af national lovgivning.

Nogle eksempler på situationer som kræver datalagring:

Ovennævnte eksempler er kun forklaringer og minimumskravene for lagringstid kan variere fra land til land.

9. Hvordan ændringer foretages i Fellow Finances dabtabeskyttelsespolitik og politik for cookies

Vi forsøger hele tiden at forbedre og udvikle vores tjenester, produkter og websider, og derfor kan indholdet af denne databeskyttelsespolitik ændre sig over tid. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne databeskyttelsespolitik eller gældende love om databeskyttelse i de lande, hvor vi opererer. Hvis ændringerne er betydelige, vil vi kommunikere dette på en tydelig måde, da vi er forpligtet til at gøre dette i henhold til gældende lov. Læs gerne databeskyttelsespolitikken af og til, for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

10. Kontakt os eller databeskyttelsesmyndigheden

Hvis du har spørgsmål eller synspunkter vedrørende vores databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte Fellow Finances kundeservice. Fellow Finance koncernen har også udpeget en databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Officer). Du kan e-maile til den databeskyttelsesansvarlige på kundeservice@fellowfinance.dk, eller skrive et brev til Fellow Finance PLC, Databeskyttelsesansvarlig, Pursimiehenkatu 4 A, 00150, Helsinki, Finland.

Du kan også indgive en klage eller kontakte databeskyttelsesmyndigheden i et af de lande, hvor vi tilbyder dig produkter og tjenester.