Forhindrelse af en interessekonflikt

En interessekonflikt mellem en investor og en adgangsperson (en medarbejder i Fellow Finance) kan opstå, hvis adgangspersonen eller en anden investor har oplysninger, der ikke er tilgængelige for andre investorer med hensyn til den låneansøgning, der er til rådighed for investering i tjenesten (Fellow Finances hjemmeside).

Fellow Finance tilbyder følgende tjenester, når en interessekonflikt kan opstå:
- Formidling af P2P-lån
- Formidling af crowfunding-baserede virksomhedslån

Fellow Finance har implementeret en politik for at identificere og forhindre interessekonflikter. Politikken til forhindrelse af interessekonflikter indebærer uddannelse, interne instruktioner og administration for adgang til låneorganisationssystemet.

Adgangspersonen følger og adlyder den interne politik for at forhindre interessekonflikter.

Adgangspersoner (ansatte hos Fellow Finance) og den nærmeste familie (nogen af følgende slægtninge, der deler husstand med adgangsperson: børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre, bedsteforældre, ægtefælle, søskende, svigermor, svigerfar, svigersøn, svigerdatter, svoger, svigerinde, herunder adoptivforhold). Dette term inkluderer også nogen nærtstående eller urelaterede individuelle personer, som er bosat med eller økonomisk afhængighed af, eller hvis investeringer kontrolleres af, eller hvis økonomiske støtte er et væsentligt bidrag til adgangspersonen (inklusiv "relationer"), kan investere i lån kun via investeringsplatformens brugergrænseflade. Det er forbudt for adgangspersoner at købe lån på det sekundære marked, og kræve den administrerendes direktørs tilladelse til at sælge lån på et sådant marked. Hvis en adgangsperson har investeret i virksomhedslån, vil alle andre investorer i lånet blive informeret via lånedetaljer, offentliggjort i onlinetjenesten. Adgangspersoner er forbudt i at trække lån ud fra investorer.

Men, hvis de ovennævnte forebyggende mekanismer mislykkes, og interessekonflikter opstår under låneansøgningsprocessen, vil investorerne blive informeret om interessekonflikten inden gennemførelsen af investeringen. Investoren vil have mulighed for at trække sin investering tilbage. Låneansøgningsprocessen kan også annulleres på grund af opdagelsen af interessekonflikten på initiativ fra investor eller Fellow Finance.