Fellow Finance API

Fellow Finance Order API tillader investorer at integrere med Fellow Finances platform. API'en er skabt for investorer, der ønsker at bruge deres egne kreditvurderingskriterier. Fellow Finances Order API giver direkte adgang til kreditansøgningsflowet med mulighed for at afgive et tilbud øjeblikkeligt.

Order API’en sender øjeblikkeligt nye kreditansøgninger til API-investorer og får nye investeringstilbud ind til Fellow Finances markedsplads fra investorens API.

Brugere af API’en og brugere af Fellow Finances websted, har lignende muligheder for at investere i nye låneansøgninger.

Hvem kan anvende API’en?

Fellow Finances Order API kan anvendes til at:

API’ens funktioner kan udnyttes ved at skabe RESTful-tjenester i overensstemmelse med specifikationerne for Fellow Finances Order API, hvilket kræver solide programmeringsfærdigheder og evne til at udnytte kreditmodellering for at forbinde sig til orderflowet med tilpasset software, og effektivt udføre den ønskede investeringsstrategi. API'en er fokuseret på institutionelle investorer, men kan også udnyttes af private låntagere med de nødvendige færdigheder.

Hvilke tjenester er tilgængelige?

Nuværende Order Api-tjenester for långivere inkluderer:

Tjenesterne udvikler sig konstant, og brugen af API'en kontrolleres omhyggeligt for at sikre pålidelige kreditansøgningleverings- og investeringsprocesser.

Hvordan aktiveres Order API?

Følgende to trin er kræves for at aktivere programmeringsinterfacet:

Venligst kontakt kundeservice@fellowfinance.dk for yderligere instruktioner.

Overblik af Order API'en

For at kunne arbejde med API'en skal en investor bygge en RESTful API, der kan bruges over HTTPS-protokoller. Al kommunikation mellem Fellow Finance og investorimplementering af Order API er baseret på standard HHTP-metoder.

Alle API-data overført af og til Fellow Finance er application/json kodet​. Eksempel:

curl -X POST "https://​yourdomain.com/api/ExternalApiAccept" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{"LenderNumber":"12", "BidAmountWon":12.2, "ExternalReference":"123"}"

Order API beskrivelse

Fellow Finance Order API er en RESTful API, der bruger standard http-samtale for dataoverføring. Det er designet til at være så enkelt som muligt med minimal anstrengelse, der kræves for applikationsudviklere.

For at kunne arbejde med Order API, skal en investor implementere og offentliggøre metoderne. Fellow Finance vil komme til at POST data for hver investering af Order API samtidigt. På nuværende tidspunkt er ventetiden for en investeringsordre 5000 millisekunder. Svar, der indeholder en investeringsordre, som ikke er givet inden for denne tidsramme kasseres, så de er ikke en del af lånallokeringsprocessen.

API Definitioner

Følgende tabel beskriver de handlinger, som udføres til RESTful Order API af Fellow Finance:

Purpose HTTP Verb URI Request and response description
New credit application POST https://yourdomain/ffOrder New application request body and response definition
Accepted investment POST https://yourdomain/ffOrderAccept Accept request body and response definition
Declined investment POST https://yourdomain/ffOrderDecline Decline request body and response definition
Cancelled investment POST https://yourdomain/ffOrderCancel Cancel request body and response definition

Ordren API URI skal specifikt angives i Autoinvestor indstillinger. URI for den nye kreditansøgning, anvendes som basis for URI for Accepteret/Afvist og Annulleret POSTs. Grundlaget for URI vil blive ændret med vilkårene.

Eksempel:

Action performed by Fellow Finance URI
POST new credit application https://yourdomain/ffOrder
Base URI set up by investor
POST Accept https://yourdomain/ffOrderAccept
Generated by Fellow Finance from the base URI
POST Decline https://yourdomain/ffOrderDecline
Generated by Fellow Finance from the base URI
POST Cancel https://yourdomain/ffOrderCance
Generated by Fellow Finance from the base URI

Ny kreditansøgning

Når en underkrediteret kreditansøgning lægges ind på markedet, er den straks POSTed til alle API-allokeringer. En investor kan svare med et investeringsbud indenfor en given tidsramme.

Eksempel på en ny kreditansøgningsanmodning:

curl -X POST "https://yourdomain.com/api/ffOrder" -H "Accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -d "{
  "CustomerNumber": "sample string 1",
  "LenderNumber": "sample string 2",
  "ApplicationNumber": "sample string 3",
  "PrivateKey": "sample string 4",
  "Loan_Brand": 0,
  "Loan_Brand_Id": "sample string 5",
  "Loan_Amount": 6.0,
  "Loan_Purpose": 0,
  "Loan_Purpose_Id": "sample string 7",
  "Loan_Purpose_Int": 8,
  "Loan_MonthlyPmt": 9.0,
  "Loan_RiskClass": 10,
  "Loan_Length": 11,
  "Loan_Currency": "sample string 12",
  "IncomeAndExpenses_GrossIncomePerMonth": 13.0,
  "IncomeAndExpenses_CostOfHousingPerMonth": 14.0,
  "IncomeAndExpenses_OtherCostsPerMonth": 15.0,
  "IncomeAndExpenses_IncomeVerificationDatetime": "2016-03-09T19:58:58.6889315+00:00",
  "IncomeAndExpenses_OtherIncomePerMonth": 17.0,
  "IncomeAndExpenses_OtherLoanPaymentsPerMonth": 18.0,
  "IncomeAndExpenses_StatisticalExpensesPerMonth": 19.0,
  "IncomeAndExpenses_LoanPaymentsPerMonths": 20.0,
  "IncomeAndExpenses_CreditLimit_Base": 21.0,
  "LoanHistory_AveragePaymentDelay": 22.0,
  "LoanHistory_MaxPaymentDelayInDays": 23,
  "LoanHistory_PaidInstallmentCount": 24,
  "LoanHistory_CreditBureauReportingTime": "2016-03-09T19:58:58.6889315+00:00",
  "LoanHistory_PaidLoanCount": 26,
  "LoanHistory_PaidLoans": 27.0,
  "Customer_Age": 28,
  "Customer_Language": 0,
  "Customer_Language_Id": "sample string 29",
  "Customer_ResidenceType": 0,
  "Customer_ResidenceType_Id": "sample string 30",
  "Customer_ResidenceOwnership": 0,
  "Customer_ResidenceOwnership_Id": "sample string 31",
  "Customer_Gender": 0,
  "Customer_Gender_Id": "sample string 32",
  "Customer_MaritalStatus": 0,
  "Customer_MaritalStatus_Id": "sample string 33",
  "Customer_BusinessType": 0,
  "Customer_BusinessType_Id": "sample string 34",
  "Customer_EmploymentStatus": 0,
  "Customer_EmploymentStatus_Id": "sample string 35",
  "Cust_City": "sample string 36",
  "Customer_Children": 37,
  "Customer_EducationLevel": 0,
  "Customer_EducationLevel_Id": "sample string 38",
  "Customer_hasCreditCard": true
}"

Example ​response for new credit application from an investor API:

"{ "InvestmentAmount": 499.80, "InvestmentRate": 17, "ExternalReference": "​123445" }"

For detaljerede oplysninger om opgørelserne, henvises til API-definitioner.

Accepteret / Afvist / Annulleret

Når alle investeringsordrer er på plads, vil en kreditansøgning blive allokeret med investeringsordrer. Hvis API-Orderen er accepteret blandt de laveste deltagende ordrer, vil Fellow Finance komme til at POST Accept med investeringsbeløbet.

Begynd at investere

Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

      Sociale medier