Afkast og risiko ved investeringer i lån

Vi giver investoren det mest transparente billede af forventet afkast og risici for P2P-lån og virksomhedslån. Investorer er altid forsynet med informationer om renter i tjenesten, samt kredittab på lånemarkedet i realtid.

Afkast fra investering i lån

Afkastet, som investor eller långiver modtager, er renteindtægterne på det udlånte kapital. Renten på lånet bestemmes gennem lånetilbud fra investorerne til låneansøgende. Investorer, der tilbyder de billigste lån til ansøgerne, bliver automatisk valgt som långivere for lånene. Låntagere bestemmer selv, om de vil acceptere eller afvise et lånetilbud. Renten er baseret på markedets udbud og efterspørgsel efter penge, hvilket giver konkurrencedygtige lån til låntagere og samtidig gode afkast for investorer. Det gennemsnitlige årlige afkast for långivere har været 3-8 %.

Rente-på-rente-effekt ved investeringer i lån

Månedlige modtagne renter fra lån samt kapitalafbetalinger, kan nemt geninvesteres i nye lån med vores automatiserede investeringsværktøj. Månedlige indkomster gør det muligt for en investor at nå en relativ stejl afkastskurve gennem rente-på-rente-effekten. I dette tilfælde vil renten ikke kun blive genereret på den oprindelige udlånte kapital, men også renten i sig selv kommer til at akkumulere renter.

Risici ved at investere i lån

Långiveren skal tage hensyn til, at der i alle investerings-virksomheder altid er risiko for partiel eller totalt kapitaltab. I denne henseende udgør investering i P2P-lån og crowdfunding-lån til virksomheder ingen undtagelse. Investeringsrisiko kan ses som en afkastvariation på det forventede afkast. Långiverens hovedsagelige risici er, at låntagerens betalingsevne ikke er tilstrækkelig (kreditrisiko), afkast som afviger fra det forventede afkast (renterisiko), hvor hurtigt hele eller dele af låneporteføljen er tilgængelig til salg efter behov (likviditetsrisiko) og valutasvingninger i løbet af låneperioden.

Kreditrisiko

Måden til at mindske kreditrisiko forbundet med lån og låntagere er, at sprede investeringen til så mange lån og låntagere som muligt. Kreditrisikoen kan minimeres ved at dele kapitalen op i mindst 100 forskellige lån. I dette tilfælde, samt op til højest 1 % investeret af den samlede kapital i en enkelt låneansøgning indenfor et lånemarked. Ifølge den nuværende teori mindsker diversificering ikke det forventede afkast, men reducerer kun svingninger i afkastet.

Alle lånansøgere skal give person- og kreditoplysninger, desuden foretages en kreditoplysning gennem Bisnode (Debitor Registret) eller lignende kreditvirksomheder. Onlinetjenesten offentliggør kun ansøgninger fra låntagere, der ikke har nogen betalingsanmærkninger. Ansøgninger for virksomhedslån, kræver også at inkludere det seneste årsregnskab og være opdelt i en risikoklasse.

Kreditværdige låntagere er opdelt i fem forskellige kreditklasser (1-5 stjerner), og investoren bestemmer selv, hvilket risikoniveau denne vil investere i. Højere kreditværdighed (flere stjerner) betyder større sandsynlighed for, at låntageren vil tilbagebetale lånet som planlagt, hvilket er baseret på vores estimering af historiske tilbagebetalinger, sammen med vores statistiske kreditværdighedsmodel. Se statistik om kreditkvalitet per kreditmarked.

Ekstra sikkerhed for kreditrisiko

På visse markeder begrænses kreditrisikoen, ved at ubetalte lån sælges til inkassobureauer. Salgspriserne varierer mellem de forskellige markeder og kan findes på vores investeringsplatform. Derudover, tilbydes finske låntagere en lånesikring i tilfælde af arbejdsløshed, langtidssyge eller dødsfald, hvilket giver en ekstra sikkerhed for tilbagebetalinger. Virksomhedslån omfatter mindst en selvstændiges egen personlige garanti og ofte en virkelighed sikkerhedsstillelse, som fx fast ejendom eller virksomhedspant for at reducere kreditrisikoen.

Renterisiko

Alle lånene har faste renter. Lånene omfatter altså ikke den normale renterisiko, der følger med variable renter. Renterisikoen for tjenesten er, hvis låntageren vil tilbagebetale hele sit lån tidligt, hvilket indebærer tab af potentielle renteindtægter for resten af låneaftalen. På den anden side, har investoren allerede opnået en fortjeneste på lånet, og kan straks åbne låneallokatoren og geninvestere den modtagne kapital i nye lån.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen for lånene er reduceret gennem oprettelsen af et sekundært marked for lånene, hvilket gør det muligt for investoren at sælge sine låneinvestering til andre investorer, hvis nødvendigt, for at opnå en hurtigere likvidation af låneinvesteringen end den månedlige pengestrøm medfører.

Valutarisiko

Valutarisiko opstår når man investerer i et lån, hvor låntagerens land har en anden valuta end investorens, eftersom valutakurserne kan variere mellem dagen aftalen blev indgået og tilbagebetalingstidspunktet.

Under vår operativa historia har investerare i genomsnitt erhållit en årlig avkastning på över 3-8%.

Avkastning för investerare visar ett avkastningsindex beräknat för de totala tjänsterna tillhandahållna av Fellow Finance enligt TWR-metoden (tidsvägd avkastning). Värdet på investeringarna definieras ett öppet lånekapital med avdrag för eventuella kreditförluster. Låneförlusten beräknas dagligen baserat på lånets avbetalningsförsening, realiseringsvärdet samt riskbedömningen. Under perioden 7/2014 – 11/2016 har reservationen för kreditförlust estimerats retroaktivt på grund av förändringen av beräkningen. Den historiska avkastningen för tjänsten är inte en garanti för framtida avkastning.

Den realiserade avkastningen% är den årliga avkastningen på investeringen (Internal Rate of Return, XIRR). Vid beräkning av intäkten tas hänsyn till ränteintäkter, realiserade kreditförluster och nuvarande lånekapital minus reservationen för kreditförlust för förfallna lån. I avkastningsfördelningen inkluderas investerare vilka har investerat mer än 3 månader samt diversifierat sina investeringar i minst 100 lån.

Volatiliteten för investeringarna har beräknats genom att beräkna från den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Volatiliteten av jämförelseindexet är beräknad på samma sätt. High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50: Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpekvoten är beräknad genom den sammanlagda veckoinkomsten från Fellow Finances investeringar med början från 7/2014 till dagens datum. Som riskfri ränta har Euribor 12 mån räntan använts under samma period. Sharpekvoten för jämförelseindexet är beräknat på samma sätt. High Yield Index: ICE BofAML Euro High Yield Index Effective Yield (BAMLHE00EHYIEY). EuroStoxx 50: Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Begynd at investere

Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

      Sociale medier