Investeringsguide for investering i lån

Nedenfor finder du svar på ofte stillede spørgsmål om P2P-lån fra investorer. Hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefonnummer 36 39 58 99 og via e-mail kundeservice@fellowfinance.dk hverdage kl. 9.00-17.00.

Du kan også teste vores markedsplads gennem Demo-porteføljen her.

Demo-porteføljen er skabt med rigtige penge og fungerer præcis, som den rigtige låneportefølje gør.

Vores onlinetjeneste bringer sammen sikre og omkostningseffektive mennesker og virksomheder, der ønsker at investere med dem, som behøver finansiering. Som långiver bestemmer du til hvem, og i hvilken grad du vil låne ud dine penge. Således bestemmer låntagerne, om de vil låne til den rente, du har sat. Fellow Finance håndterer al låneadministration mellem låntager og investoren efter, at låneaftalen er indgået. Låneaftalen er enten en aftale mellem to individer om at udstede og tage et lån, eller et lån fra en investor til en virksomhed.

Med crowdfunding, søger en virksomhed normalt efter personer, der er villige til at støtte et forretningsprojekt fra et bredt netværk, hvor hvert enkelt individ bidrager med relativt små beløb af finansiering til et enkelt projekt. P2P-lån er en underkategori af crowdfunding, hvor privatpersoner søger efter finansiering.

Fellow Finance er reguleret og revideret af Finanstilsynet, som en autoriseret betalingsinstitut.

Fellow Finance Plc er den største crowdfunding- og P2P-lånetjeneste i Norden. Fellow Finance har fået bevilliget en betalingsinstitutlicens fra Finanstilsynet. Virksomheden ejes af dens grundlæggere og Taaleri Oyj, som er et finansielt selskab noteret på Helsinki Fondsbørs.

Årsregnskab for 2017:

  Fellow Finance Koncernens nettoomsætning udgjorde 8,7 millioner euro
 • Fellow Finance Koncernens driftsresultat var 2,5 millioner euro
 • Fellow Finance Koncernens egenkapital udgjorde 4,2 millioner euro

Fellow Finance koncernens nettoomsætning steg med 55 % fra det foregående regnskabsår til 8,7 (5,6) mio. euro, og driftsresultatet udgjorde 2,5 (0,9) mio. euro. Fellow Finance formidlede forbruger- og virksomhedslån under regnskabsåret til en værdi af 99,2 mio. euro (+ 120%), med en stigning i antallet af låntagere med 140 % fra 2016.

Læs mere om Fellow Finance

Kundens midler sættes ind på bankkontoen. Disse likvide midler holdes adskilt fra Fellow Finances egenkapital, og er ikke noteret i Fellow Finances balance.

Investorens modpartsrisiko er kun de låntagere, som investoren vælger at udlåne til. Fellow Finance Plc tilbyder kun den online markedsplads, hvor investorer og låntagere er knyttet sammen. Alle låneaftaler er aftaler mellem låntagere og långivere, det vil sige investorernes midler er ikke en post i Fellow Finance Plc's balance.

Vi opfordrer investorer til at betale skat i deres skattepligtige land og rapportere eventuelle gevinster fra Fellow Finance til skattekontoret.

At placere penge gennem os er sikkert. Vi anvender os af Nem-ID identifikation til at identificere alle vores kunder, og alle vores transaktioner udføres via vores krypterede https-dataforbindelse. Brug af vores tjeneste, er lige så sikkert som at bruge onlinetjenester fra banker.

I alle investeringsaktiviteter, findes der altid en risiko for partiel eller totalt tab af investeret kapital. De hovedsagelige risici for långivere er, at låntagere ikke er i stand til at betale lånet tilbage, tidlig tilbagebetaling af hele lånet samt likviditetsrisiko, det vil sige, hvor hurtigt og nemt låneaftalen kan sælges. Læs mere om risiko her.

Vi sender en betalingspåmindelse til låntageren via e-mail, brev og SMS. Hvis disse handlinger ikke er effektive, sendes to yderligere betalingskrav via de samme kommunikationskanaler, inden det endelige krav til afslutningen af lånet gives. Vi forsøger også at nå låntageren via telefon, for at fx blive enige om en betalingsplan, og dermed gøre låntagerens afdragsforpligtelse mere fleksibel.

På visse markeder er kredittabet begrænset ved, at den resterende kapital af ubetalte lån sælges til kreditbureauer efter 90 dages betalingsforsinkelse. Priserne varierer mellem markederne, og kan altid findes på investeringsplatformen under markedsinformation.

Forsinkelse op salget af den udestående kapital kan forekomme, for eksempel hvis:

1. Kun en del af afbetalingsbeløbet er forsinket, så kriteriet for realisering er endnu ikke opfyldt.

2.Realiseringen af lånet er blevet forsinket på grund af retslige foranstaltninger, dokumentationen er under proces hos inkassobureauet. Realiseringen af lånet vil ske vil på en normal måde så hurtigt som muligt.

Finske virksomhedslån

Hvis det mislykkedes låntageren at afdrage lånet eller renterne, kan lånet straks afsluttes til øjeblikkelig tilbagebetaling af hele det udestående lån på en gang. Efter at lånet er afsluttet, overføres det til inkassobureauet. Virksomhedslån omfatter altid minimum entreprenørens egen personlige garanti, og ofte endda en reel sikkerhed som fast ejendom eller virksomhedspant for at minimere kreditrisikoen.

Finsk fakturafinansiering

Hvis fakturamodtageren ikke betaler fakturaen, debiteres faktureringsgebyret til faktureringsselskabet. Hvis den finansierede faktura ikke tages imod af nogen part, vil overførslen blive overført til et inkassobureau.

Ved virksomhedslån og ved beregning af lånene, realiseres lånene gennem lovlig genopretning, hvilket betyder at lånet kan akkumulere en ganske lang forsinkelse, inden hele processen for realiseringen er afsluttet.

Alle fysiske personer, der har identificeret sig i vores tjeneste og også givet personoplysninger, samt tilstrækkelige informationer om deres aktiver, og oprindelsen af kapitalen de vil investere. Vi kræver disse oplysninger, da det er i overensstemmelse med loven om bekæmpelse og forebyggelse af hvidvaskning af penge og terrorisme.

Selv virksomheder kan agere långivere og åbne en kontoprofil online. Flere informationer om dette, kan du få hos vores kundeservice.

Vores markedsplads fungerer som en formidling af lån mellem privatpersoner. Ingen åbnings-, måneds-, eller abonnementsgebyr og som långiver, vil du beholde renten og tilbagebetalingen fuldt ud for dig selv, og udlånet er gratis. Fellow Finance finansierer sin virksomhed ved at låntageren betaler et åbningsgebyr for lånet, samt et månedligt gebyr for kontoadministrationen. Kun ved eventuelle salg af lån på sekundærmarkedet, vil investor blive debiteret et gebyr på 1 % af lånets solgte kapital.

Virksomhedsprincippet for vores tjeneste er en auktion-til-marked mellem investorerne. Investorer, der tilbyder det billigste lån, det vil sige den laveste rente, for låntagerne, vil automatisk blive valgt, og lånebeløbet vil herefter begynde at blive indsamlet, så udlån bliver muligt. Derefter bestemmer låntageren, hvorvidt om denne accepterer eller afviser det modtagne lånetilbud. Låneansøgende præsenteres altid kun for en rente, hvilket er et gennemsnit af investorernes rentesatser, selvom hvert lån har op til hundredvis af investorer, der efterspørger og modtager forskellige renter på sine penge.

Finske forbrugslån inkluderer 2% administrationsrente opkrævet af Fellow Finance.

For forbrugslån er det laveste lånebeløb 25 euro/lån, og for virksomhedslån er det 100 euro/lån. Allokatoren kan også yde mindre sum, for at fuldt ud kunne finansiere alle låneansøgninger. Lånets løbetider varierer afhængigt af lånemarkedet, og du bestemmer selv, hvor længe du vil udlåne dine penge.

En låneportefølje med en størrelse på over 10.000 kr., har en median på cirka 400 lån, når det drejer sig om antallet af lån den investeres i. Med en minimumsinvestering på 250 kr. i forbrugslån og 1.000 kr. i virksomheder, er en gennemsnitlig låneportefølje på over 10.000 kr., mellem 100.000 kr. og 400.000 kr.

Vi udarbejder altid låneaftalen mellem de to parter med fuldstændig anonymitet. Låntageren kan på ingen måde identificere långiveren, og dette gælder også den anden vej, hvor långiveren ikke kan identificere låntageren.

Du kan nemt åbne en Fellow Finance investorkonto på vores hjemmeside indenfor få minutter. Først identificerer du dig ved at bruge dit NemID og give os person- og kontaktoplysninger, information om din økonomiske stilling samt oprindelsen af den kapital, som du vil investere. Du kan derefter overføre beløbet, som du vil investere i din investeringskonto ved hjælp af betalingsknappen. Du kan manuelt lave låneplaceringer for individuelle låneansøgninger, eller anvende den automatiske låneallokator. For at lette placeringen, er alle accepterede låneansøgninger blevet tildelt en kredit rating (1-5 stjerner) hvor 5 er stærkest. Antallet af stjerner indikerer sandsynligheden for, at låntageren tilbagebetaler sit lån, baseret på tilbagebetalingshistorien og den statistiske kreditvurdering. Registreringen for tjenesten er gratis.

Der er to måder at investere i vores markedsplads. Du kan placere manuelt i individuelle låneansøgninger og/eller bruge låneallokatoren. Allokatoren er vores automatiserede investeringsværktøj, der finder passende lån i henhold til dine investeringskriterier, og den giver dig mulighed for nemt at diversificere din kapital på grundlag af dine egne investeringsregler. Størstedelen (ca. 95 %) af de investeringer, der ydes i tjenesten, sker gennem låneallokatoren. Nedenfor er kort beskrevet, hvordan man bruger og åbner en låneallokator.

Fellow Finance allokator

1. Andel af investeringer

Bestem procentdelen af hele din kapital, som du er villig til at investere i hver kreditklasse. De maksimale andele udelukker ikke hinanden, det vil sige, at de ikke behøver at sammenfatte totalt 100 %, men de kan indstilles frit i hver kreditklasse fra 0-100 %. For eksempel, hvis investoren vil investere 100 % i de to bedste kreditklasser, så vil porteføljen blive fordelt i de to kategorier afhængigt af hvilken klasse, der for tiden er tilgængelig.

2. Invester til markedsrenten

Låneallokatoren følger i realtid den fastsatte markedsrente, det vil sige den gennemsnitlige rente, som investorer kan investere i hver kreditklasse. Investering til markedsrenten, er en effektiv måde at få dine penge allokeret som en investering, eftersom de andre investorer ikke systematisk vinder over dine bud. Der vil også blive fastsat en minimumsrente for den krævede rentesats: Låneallokatoren anvender den højeste af disse to som kræver renter. Dette er en generel indstilling og ved brug behøver du ikke løbende at opdatere dig om ændringer i renteniveauerne.

3. Invester til en fast rente per kreditklasse

Du kan også angive en fast rente, hvilket allokatoren vil bruge som en grænse for hver kreditklasse. Når en højere rente end markedsrenten er fastsat, vil investeringen ske langsommere end gennemsnittet, da der normalt er mange andre konkurrerende tilbud, som kræver en lavere rente. Når du bruger en lavere rente end markedsrenten, vil du være i stand til at investere dine penge vældig hurtigt, og som et resultat heraf, kan du tilslutte dig til tjenesten med store beløb, da alle lån passer til dine investeringskriterier. Når du bruger denne indstilling, anbefales det at følge ændringerne i renteniveauerne lidt oftere, så du kan optimere dine renteindstillinger for markedssituationen, som du vil.

4. Laveste rente

Minimumsrenten der anvendes per kreditklasse, hvis markedsrenten er lavere. Ved anvendelse af en fast rentekrav, tilpasses denne rente på samtlige lån inden for denne kreditklasse.

5. Største investering per lån

Det maksimale beløb, som allokatoren kan investere i et enkelt lån. Med denne indstilling, kan du håndtere diversificering af porteføljen, hvilket er vigtigt for risikostyring. Du kan minimere kreditrisikoen ved at sprede din kapital til mindst 100 lån. I dette tilfælde, investeres op til 1 % af investeringsbeløbet i et enkelt lån indenfor et lånemarked. Den mindste investering i privatlån er 25 euro og 100 euro i virksomhedslån, men allokatoren kan også automatisk investere mindre beløb.

6. Længste løbetid for lånet

Den længste afdragsperiode i måneder. Jo længere periode du er villig til at investere, jo nemmere finder du passende låneansøgninger. Lån kan sælges på sekundærmarkedet i løbet af låneperioden til andre investorer, hvis der er behov for at hurtigt hæve det kapital, som er investeret i lån gennem tjenesten.

7. Største lånebeløb at investere

Normalt er det maksimale lånebeløb ikke begrænset, eftersom det begrænser lånemængden fra låneallokatoren og gør investeringen langsommere. Små beløb er mere fokuseret på svagere kreditklasser og kortere låneperioder, mens større lånebeløb er mere fokuserede på bedre kreditklasser og længere løbetider.

8. Laveste kontobalance

Låneallokatoren investerer kun, når den disponible saldo er over det mindste beløb, der er reserveret for kontoen. Hvis dit mål er langsigtet investering og ønsker at udnytte rente-på-rente-effekten, er det effektivt at sætte denne indstilling som nul. Du kan fx bruge denne indstilling, når alle aktiver allerede er investeret, og vil akkumulere et særligt beløb i tjenesten til at kunne tage ud.

Sammenfattende er det disse investeringskriterier, der skal indstilles i låneallokatoren.

  Hvor meget af din samlede kapital vil du investere per kreditklasse?
 • Hvor meget er du højst villig til at investere i et enkelt lån per kreditklasse?
 • Hvor meget rente kræver du per kreditklasse?
 • Hvor lange løbetider og hvor store beløb er du villig til at investere?
 • Hvor meget af det tilbagebetalte kapital vil du beholde på din konto?

Som en tommelfingerregel gælder det, at desto strengere kriterier du indstiller i låneallokatoren, desto større er risikoen for, at din kapitalomsætning sænkes, og pengene forbliver i din konto, eftersom aktivet ikke matcher efterspørgslen. Vores kundeservice hjælper dig gerne, hvis du har yderligere spørgsmål om låneallokatoren.

Det sekundære marked forbedrer likviditeten af låneporteføljen ved at tilbyde investoren en mulighed for at sælge sin låneportefølje efter behov til andre brugere af tjenesten. Når indstillingerne for sekundærmarkedet vælges, er det afgørende at bestemme, hvilken type af lån du vil købe fra det sekundære marked, og hvor meget du er villig til at betale for dem. Indkøbsprisen beregnes altid ud fra den resterende åbne kapital i lånet, som er til salg. Du bør bemærke, at allokatoren allerede fungerer med kun standardindstillingerne. Derudover skal lån, der er købt fra det sekundære marked, stemme overens med kriterierne, som er fastsat for allokatoren i standardindstillingerne, så den begynder at foretage købstilbud på disse lån. Når du åbner indstillingerne for sekundærmarkedet, vil din kapitalomsætning blive øget, og du får en unik adgang til lån, hvor låntagerne allerede har bevist deres betalingsevne.

Når du køber lån fra andre investorer ved hjælp af låneallokatoren, kan du indstille hvis du er interesseret i lån med eller uden forfaldne tilbagebetalinger. Ved køb af lån med forsinkelser ved betaling bestemmes købsprisen efter antal dage, der er gået efter forfaldsdagen. I tilfælde hvor lånet betales i henhold til tidsplanen, fastsættes indkøbsprisen i henhold til antallet af betalte afdrag. Når du køber et lån med forsinkede afbetalinger, skal du også bestemme, hvor mange dage afbetalingen er forsinket. Derudover, skal du indstille allokatoren til, hvor stor andelen skal være af det tilbagestående lånekapital, hvor du er villig til at købe lånet.

For at starte med at investere, skal du foretage en bankoverførsel til vores konto som vist nedenfor. Som referencenummer, skal du bruge nummeret til nogen af dine låneallokatorere, som du finder under siden ”Kontoudtog, afhængigt af hvilket marked du vil investere dine penge i. Alternativt, ved tilfælde af internationale overførsler, kan du bruge vores internationale bankkontonummer (IBAN), som også er vist nedenfor. Det er også muligt at overføre penge via bankgiro.

Fellow Finance kundekonto

Handelsbanken
Registreringsnummer: 0890 Kontonummer: 1141305

International overføring

IBAN: DK47 0890 0001 1413 05

Manuelle investeringer kan blive annulleret af en af følgende årsager:

  Den ansøgende afbryder sin ansøgning.
 • Ansøgningen ophører med at gælde, da gyldighedsdatoen er udløbet.
 • En anden investor har tilbudt et lån til en lavere rente.
 • Vores kreditteam har udstedt en endelig kreditbeslutning om at afvise ansøgningen ud fra vedlagte bilag, og efter en omfattende evaluering af låneansøgningen.

Du får dine penge diversificeret gennem låneallokatoren både nemt og hurtigt, hvilket reducerer kreditrisikoen. Dette er den mest almindelige måde at investere på. Med allokatoren, slipper du for besværet med at vælge og gennemgå individuelle lån selv, og kan hurtigt få en diversificering til fx 100 lån. Derudover, kan du nemt indstille den maksimale andel af kreditklasser og risikoniveauer, som du vil have. Et eksempel på en standardindstilling for privatlån er:

  1 stjerne 10 %
 • 2 stjerner 15 %
 • 3 stjerner 25 %
 • 4 stjerner 100 %
 • 5 stjerner 100 %

Markedsrenten er valgt for allokatoren: Med denne indstilling vil du altid kunne finansiere lån samtidig med, at du undviger unødige lave renter. Ved indstillingen af allokatoren for det maksimale investerede beløb per lån: Kreditrisikoen kan minimeres ved at diversificere kapitalen til mindst 100 forskellige lån. I dette tilfælde, vil op til 1 % af den samlede investeringskapital blive investeret i et enkelt lån på et lånemarked.

Du kan opdatere dine personlige oplysninger ved at logge ind på onlinetjenesten og ændre de ønskede oplysninger under siden "Min konto"

Den normale betalingstid mellem bankerne er 1-3 bankdage – hvis 3 dage er gået, og indbetalingen/overførslen stadig ikke er registreret, send da en e-mail med dokumenter fra din online bank om den overførte indbetaling, så vi kan finde betalingen og registrere den.

Udbetalinger, der er foretaget inden kl.16 på hverdage, overføres omkring kl.18 og vil normalt være på din konto samme aften. Efter kl. 16 eller i weekender, vil udbetalinger blive foretaget den følgende arbejdsdag inden kl.18. Hvis udbetalingen ikke vises på din konto få dage efter, at du har foretaget udbetalingen, kontroller da om de oplysninger, som du har angivet vedrørende kontonummeret, er korrekte.

Tilbagebetaling af renter og amortisering, bogføres til investorkontoen i henhold til, hvor stor en del investorer har finansieret fra den samlede lånekapital, når en låntager betaler et afdrag til en bankkonto, hvilket forvaltes af Fellow Finance. Bogføringstransaktioner udføres automatisk hver nat, som en enkelt operation for at balancere den indbetalte kapital, som endnu ikke er blevet bogført til investorer. Dette beløb kan også ses i porteføljen under "tilbagebetalt kapital, som endnu ikke er blevet bogført til investorer”.

Hvis en privat investor er skattepligtig i Finland, omfatter virksomheds-og virksomhedsfinansieringslån en 30 % kildeskat på rentetransaktioner. Forbrugslån omfatter ikke kildeskat.

Når amortisering og renter er bogført til investorkontoen, kan der forekomme små afrundingsfejl, når bogføringen af transaktionerne afrundes til heltal. Eventuelle akkumulerede afrundingsforskelle, vil blive korrigeret under den sidste afbetaling af lånet som en balancetransaktion.

Lån, hvor valutaen er forskellig fra den valuta der anvendes til investorkontoen, vil udsving i valutakursen påvirke beløbet for hver afbetaling. Valutaen konverteres på tidspunktet for den bogførte transaktion ved at anvende Den Europæiske Centralbanks daglige kurs.

Kunden har ret til at finde ud af, hvilke informationer der er indsamlet og lagret om denne. Hvis du vil have en rapport om, hvilke informationer vi har lagret om dig, bedes du venligst kontakte vores kundeservice.

Du kan afmelde din markedsføringstilladelse og tilpasse dine rapporteringsindstillinger, ved at logge ind på onlinetjenesten under afsnittet "Min konto".


Begynd at investere


Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

   Sociale medier