Invester i P2P-lån på et sikkert sted

Invester i P2P-lån på et sikkert sted

Begrænset kreditrisiko

I peer-to-peer-lån, undtagen i Tyskland, er kreditrisikoen begrænset, da ubetalte lån sælges til inkassobureauer.

P2P-lån till store volumer

Signifikant lånevolume

Hver måned formidles der i gennemsnit lån for over 15 millioner euro, hvilket betyder, at selv stor kapital kan investeres hurtigt.

Spridning av investeringsportföljen i P2P-lån

Geografisk spredning

Låneporteføljen kan diversificeres geografisk i danske, svenske, finske, tyske og polske P2P-lån.

Værd at investere i P2P-lån

Lånesikring

Frivillig låneforsikring i tilfælde af arbejdsløshed, langtidssygdom og dødsfald.

P2P-lån som investering

P2P-udlån er en form for crowdfunding, hvor mange forskellige parter gennem en online markedsplads, låner beløb ud til forskellige privatpersoner, der har brug for finansiering. P2P-investering er baseret på den samme person-til-person-ide, som fx Uber og Airbnb tilbyder inden for taxa- og hotelsektoren. En brugervenlig og omkostningseffektiv onlinetjeneste, der hurtigt og nemt og uden traditionelle mellemmænd, sammenbringer udbud med efterspørgslen af et produkt eller en tjeneste. Indenfor finanssektoren indebærer dette P2P-lån, hvor privatpersoner og virksomheder låner penge til hinanden i henhold til aftalte rente-og lånevilkår, og uden indblanding af banker eller finansielle selskaber.

Faktum er, at P2P-lån er baseret på flere hundredårige vaner – at dem som har ekstra penge, låner ud til dem som har brug for det lige nu. På trods af den lange historie, er det først efter digitaliseringen af samfundet og folks adfærd, at tidligere nævnte aktører nu har mulighed for, at effektivt kunne finde hinanden online. Dette har resulteret i, at P2P-finansiering i høj grad er blevet meningsfuld, hvor privatpersoner nu kan udføre en funktion, som bankerne tidligere havde eksklusive rettigheder til. Forskellen mellem P2P-lån og et banklån er, at låntageren ikke låner fra en institution, men direkte fra andre personer og virksomheder. Långiverne investerer sine penge direkte i låneansøgninger, i stedet for først at gå til banken og sætte dem ind i en opsparingskonto, hvor derefter de samme penge, lånes ud af banken til en højere rente i forhold til bankens egen indtægtsmodel.

Invester sikkert i P2P-lån

Betalingsevnen for en låneansøger afklares tydeligt, inden ansøgningen offentliggøres til investorerne på markedsplatformen. Låneansøgere må ikke være underlagt betalingsanmærkninger, og ansøgerens indkomst skal være tilstrækkelig for at kunne tilbagebetale lånet. Udover at fastslå betalingsevnen, foretages der også en kreditvurdering af låntageren gennem en statistisk kreditværdighedsmodel, der er baseret på maskinindlæring, hvor mange kreditvariabler er inkluderet. I sidste ende vil ansøgerne blive opdelt i fem forskellige kreditintervaller, 1-5 stjerner, hvor højere karakterer betyder bedre kreditværdighed og større sandsynlighed for, at låntageren vil tilbagebetale lånet som planlagt. Træfsikkerheden af forudsigelsen om tilbagebetaling og kreditvurderingsmodellen, forbedres løbende ved at nye variabler testes. Modellens nøjagtighed kan vurderes under Statistik-siden, der viser hvordan jævnt realiserede tab på udlån, fordeles i overensstemmelse med de forventede kredittab, i henhold til modellens kreditvurdering.

Vi tilbyder en tydelig og fuldstændig elektronisk markedsplads til investering i P2P-lån, og vi håndterer alt gældsrelaterede administration mellem parterne. På vores marked kan du investere store volumer og diversificere geografisk ved at investere i danske, svenske, finske, tyske og polske P2P-lån.

Danske P2P-lån

 • Lån op til 100 000 kr
 • Lånets løbetid mellem 2–10 år
 • Årlig rente mellem 5–25%
 • Rente og låneafdrag betales hver måned

Svenske P2P-lån

 • Lån op til 500 000 kr
 • Lånets løbetid mellem 1–10 år
 • Årlig rente mellan 5–20%
 • Rente og låneafdrag betales hver måned

Finske P2P-lån

 • Lån op til 15 000 euro
 • Lånets løbetid mellem 2–10 år
 • Årlig rente mellem 5–21 %
 • Rente og låneafdrag betales hver måned

Tyske P2P-lån

 • Lån op til 10 000 euro
 • Lånets løbetid mellem 2–10 år
 • Årlig rente mellem 5–8 %
 • Rente og låneafdrag betales hver måned

Polske P2P-lån

 • Lån op til 12 000 zł
 • Lånets løbetid op til 2 år
 • Årlig rente op til 40 % for kompensering af højere kreditrisiko
 • Rente og låneafdrag betales hver måned

Begynd at investere

Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

   Sociale medier