.

Statistik

Lånestatistikken af lån formidlet af Fellow Finance indeholder renter, kredittab, og vores andre tjenester til brugere opdateres i realtid.

I løbet af vores operationelle historie, har investorer i gennemsnit fået en årlig afkast på over 3-8%.

Afkast for investorer viser et afkastindex beregnet for de samlede tjenester der leveres af Fellow Finance i overenstemmelse med TWR-metoden (tidsvægtet afkast). Investeringsværdien er defineret som en åben lånekapital med fradrag af eventuelle tab på udlån. Lånetabet beregnes dagligt ud fra lånets afdragsforsinkelse, likvidationsværdien og risikovurderingen. I perioden 7/2014 - 11/2016, er reservationen for kredittab estimeret med tilbagevirkende kraft på grund af ændring i beregningen. Det historiske afkast på tjenesten, er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Det realiserede afkast %, er det årlige afkast af investeringen (IR). Ved beregning af indtægten, tages der hensyn til renteindtægter, realiserede kredittab og nuværende lånekapital med fradrag for reservation af kredittab for lån med forsinket betaling. I indkomstfordelingen har investorer, der har investeret i mere end 3 måneder, diversificeret deres indskud til over 100 lån.

Volatiliteten for investeringerne er beregnet ved at beregne ud fra den samlede ugentlige indkomst fra Fellow Finances investeringer med begyndelse fra 7/2014 til den aktuelle dato. Volatiliteten i benchmarkindekset beregnes på samme måde. EuroStoxx 50: Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Sharpekvoten er beregnet gennem den samlede ugentlige indkomst fra Fellow Finances investeringer med begyndelse fra 7/2014 til den aktuelle dato. Som en risikofri rente har Euribor 12 måneders renter været brugt i samme periode. Sharpekvoten for benchmarkindekset beregnes på samme måde. EuroStoxx 50: Euro Stoxx 50 (STOXX50E).

Den kumulative lånevolume reflekterer det samlede antal lån formidlet gennem Fellow Finance siden virksomhedens start.

Fordeling af lånevolumen per marked og produkt, beregnet i løbet af de seneste 30 dage.

Den årlige volume for lån på det sekundære marked, beregnet som summen af indkøbspriserne

Markedsrenten er den gennemsnitlige rente for de seneste 10 lån der udbetales af tjenesten og modtages af investorer. Den realiserede kredittabsprocent illustrerer andelen af den totale investerede kapital, som historisk er blevet realiseret på platformen. Den realiserade kreditförlusten% är investerarens kreditförlust efter att de obetalda lånen är sålda till inkassoföretaget. Realiserade kreditförluster tar emellertid inte hänsyn till de senaste 6 månaderna på grund av dess korta lånehistorik. Reservationen för kreditförlusten beräknas som förhållandet mellan kreditförlustreserven för nuvarande lånefordringar till öppet lånekapital.

Markedsrenten er den gennemsnitlige rente for de seneste 10 lån der udbetales af tjenesten og modtages af investorer. Den realiserede kredittabsprocent illustrerer andelen af den totale investerede kapital, som historisk er blevet realiseret på platformen. Den realiserade kreditförlusten% är investerarens kreditförlust efter att de obetalda lånen är sålda till inkassoföretaget. Realiserade kreditförluster tar emellertid inte hänsyn till de senaste 6 månaderna på grund av dess korta lånehistorik. Reservationen för kreditförlusten beräknas som förhållandet mellan kreditförlustreserven för nuvarande lånefordringar till öppet lånekapital.

Siden september 2019 inkluderer tallet ud over den gennemsnitlige rente der er modtaget af investorer, også renten der opkræves af Fellow Finance, denne er maksimalt er 2%.

Begynd at investere

Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

      Sociale medier