Invester i virksomhedslån og tilgodehavender

Invester i virksomhedslån

Grundig undersøgelse

Solid kredithistorik og indkomster kræves for at låne.

Virksomhedslån og tilgodehavender som en investering

Diversificering

Både langsigtede og kortsigtede virksomhedslån er tilgængelige.

Transparent investering i virksomhedslån

Transparens

Inkluderer en beskrivelse af virksomheden der ansøger om finansiering.

Personlig garanti og virkelig sikkerhed

Garanti og sikkerhed

Mindst personlig garanti men ofte også en virkelig sikkerhed.

Virksomhedslån

Virksomhedslån adskiller sig lidt fra forbrugslån, men investorerne har samme mulighed for at diversificere deres investeringer i hundredvis af lån ligesom med forbrugslån. Investeringer kan ske enten individuelt eller automatisk gennem låneallokatoren efter forudbestemte investeringspræferencer. Virksomhedslån kan også sælges og købes på det sekundære marked. Virksomhedslån omfatter altid den selvstændiges personlige garanti og ofte også en reel sikkerhed som pant på ejendoms eller virksomhed. Vi giver altid en detaljeret beskrivelse af virksomheden, der ansøger om finansiering og formålet med lånet, til støtte for investorens beslutning. Inden en ansøgning om virksomhedslån offentliggøres for investorer på markedet, skal virksomheden have en tilstrækkelig kreditvurdering, sikkerhed og/eller den selvstændiges personlige sikkerhed sammen med en positiv overordnet opfattelse af ansøgerens solvens.

Fakturafinansiering

En anden form for virksomhedsinvestering er factoring eller fakturafinansiering. Fra investorens synspunkt er fakturafinansiering en investering i virksomhedens kortfristede, 14-90 dages tilgodehavender. Fakturafinansiering er juridisk set et kortfristet virksomhedslån, hvor virksomhedens salgsfaktura anvendes som sikkerhed for lånet. Hvad der gør fakturakøb et interessant investeringsalternativ er omsætningen af den investerede kapital. Da lånets løbetid er i gennemsnit 30 dage, får investoren hurtigt det investerede beløb med renter tilbage. Den årlige rente for fakturakøb for investorer har i gennemsnit mellem 6 og 10 %. Sammenlignet med andre kortfristede investeringsprodukter på markedet er denne rente meget høj. Derudover overføres kreditrisikoen ikke til investorer, men bevares af virksomheden, som finansierer fakturaen. Investorer har kreditrisiko over for den virksomhed selskab, der har finansieret fakturaen. Fellow Finance undersøger begge parters kreditvurderinger.

Investeringer i virksomheder

Sikkerhedsvurdering

Fellow Finance interviewer en repræsentant for virksomheden, der ansøger om et lån inden låneansøgningen offentliggøres i tjenesten.

Forhåndsevalueringen af et virksomhedslån, før det offentliggøres på vores onlinetjeneste, bygger på et projekts samlede vurdering af virksomhedens solvens, forretningsvirksomhed, lånets formål, garantens garantiansvar og værdiansættelse af sikkerhedsstillelsens faktiske værdi.

Fellow Finance tilbyder kun virksomhedslån til investorer, der opfylder ovennævnte kriterier.

Begynd at investere

Eller vil du have mere information om investeringer?

Venligst send en kontaktforespørgsel, så vil vi kontakte dig straks og fortælle mere.

Spørg nu! Du kan også ringe direkte til vores nummer (+45) 36 39 58 99 på hverdage 9.00-17.00

Nyheder

      Sociale medier